Акт про спожиту електричну енергію додаток 5 1 бланк, ральф уолдо эмерсон уверенность в себе аудиокнига

1, ЗВІТ, Додаток №6 5, в ______ місяці 2015___р. лічиль-ників, Показники , Різниця, Коеф. тр-ції, Обсяг спожитої електро-енергії, Втрати, Разом. Розрахунковий. коефіцієнт. Спожита електроенергія без врахування втрат ( кВт.год/кВАр.год). Примітка. СА. поточні. попередні. СР. ГР. Додаток 3Б Спожито. (за показ. лічиль-ника),. кВтг (кВАрг). попередні. поточні. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 в обсягу відпущеної (відвантаженої) електричної енергії в «Акт про прийняття-передавання товарної продукції» для активної електричної енергії та «Акт» для послуг з перетікання реактивної електричної енерг.

1.3 та 5.1 ПКЕЕ, постачання електричної енергії для забезпечення потреб електроустановки Додаток 3, Акт про використану електричну енергію. Согласно п. 1.3 и 5.1 ППЭЭ, поставка электрической энергии для обеспечения Бланки договора о поставке электрической энергии (со всеми приложениями), в т.ч.: Приложение 3, Акт об использованной электрической энергии.