Аудит пшенична и руководство по аддиктологии

5 сер. 2013 Пшенична А. Ж. Аудит: навч. посібник/ Ж. А. Пшенична. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 320 с. 2. Огійчук М. Ф. Аудит: організація. « АУДИТ» (для бакалаврів) ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ. “ АУДИТ ”. ( для бакалаврів). Київ - 2012 Пшенична А.Ж. Аудит. Навчальний посібник. 21 лют. 2016 . Читать работу online по теме: Аудит Пшенична. ВУЗ: ДНУЖТ. Предмет: НЕСОРТИРОВАННОЕ . Размер: Розділ 2 Аудит Програма складається з таких розділів: 1. Фінансовий облік. 2. Аудит. Бібліогр.: с. 95. 13 Пшенична, А. Ж. Аудит Текст : навч. посіб.

Ключові слова: внутрішній аудит, витрати, підприємства ресторанного Пшенична А.Ж. Аудит: навч. посібник / А.Ж. Пшенична. – К.: Центр учбово. А.Ж. Пшенична, О. Ретюнських, Дж. Робертсон, К.С. Саєнко,. М.Ф. Сафонова (внутрішньогосподарський) контроль та внутрішній аудит. Якщо перший. Аудиту. Ключові слова: внутрішній аудит, служба внутрішнього аудиту. Постановка 15 , А. Ж. Пшенична 12 , В. С. Рудницький 14 та інші. Мета статт. Видання є навчальним посібником з аудиту. В ньому розглянуто теоретичні засади аудиторської діяльності в Україні, розкриваються найважливіш. Ключові слова: аудит, зовнішній аудит, аудит стійкості підприємства, криза Пшенична, А. Ж. Аудит Текст : навчальний посібник / А. Ж. Пшенична.