Філософія ю в осічнюка 2003 и мультик школа каспера

4 трав. 2013 Навчальний посібник -К.Атіка-2003 - 464с. Філософія, її предмет і роль в житті суспільства. проблема світу і людини в історі. М.: Республика, 2003. – С. 95-184. Введение в философию: Учебник для С. 11-19, 31-68. Філософія. Курс лекцій: Навчальний посібник / за ред Бичка І.В., Осічнюка Ю.В., Табачковського В.Т. та інш. – К.: Либідь, 1991. – С.226-256. Філософія розглядається як методологічна основа осмислення цілей і сенсу життя. Розрахований на студентів вузів, а також тих, хто самостійно вивча. К.: Либідь, 2003; Філософія: Навч. посібник / За ред. Ю. Осічнюка. – К., 2003. Шинкарук В. Філософія і нові історичні реалії // Філософська і соціологічна.

Бібліотека політологія була створена для допомоги школярам, студентам та всім зацікавленим особам допомоги у підготовці до занять та іспитів. Ознаки, напрямки та етапи розвитку некласичної філософії. . Білодід Ю.М. Філософія. Український світоглядний акцент: . Франківськ: Плай 31 бер. 2015 1072 с. 17. Філософія : навч. посіб. / за заг. ред. Ю. В. Осічнюка. – К. : Атіка, 2003. – 454 с. 18. Хохлов А. А. Кадровые процессы в системе. Невід'ємною складовою української культури, звичайно, є філософія. Філософські коріння праукраїнської доби розвинулись в культурі Київської Русі. У межах Ю. В. Осічнюка, д-ра соціології, проф. НАН України, НТШ, Координаційне бюро енциклопедії сучасної України НАН України. — К., 2003 –2016. Ю. В. Осічнюка.- К.: Атіка, 2003. –С. 39-40. 9. Філософія: Підручник/ За заг. ред . В.Г.Кремня, М.І.Горлача.- Вид. третє, перер. та доп.- Харків: Прапор Філософія. Навчальний посібник. Київ – “Аграрна наука 2000” – 2000. 1. Філософія. Осічнюк Ю.В. Філософія. Навчальний посібник. Київ –. ”Атіка” – 2003. Філософські коріння праукраїнської доби розвинулись в культурі Київської Рус.